projecten

De projecten van onze stichting


Onze projecten worden opgezet vanuit vier hoofddoelstellingen:
  1. Onderwijs: met name voor gehandicapte jongeren waaronder blinden en doven.
  2. Ondersteuning van activiteiten in de eerstelijns gezondheidszorg; materiaal, energie etc.
  3. Aan jonge, ouderloze kinderen de mogelijkheid tot arbeid te bieden. Hierdoor kunnen ze later makkelijker herintreden in de maatschappij en een onafhankelijk leven leiden.
  4. Ondersteuning bieden aan kwetsbare vrouwen en alleenstaande moeders zodat hun kinderen naar school kunnen gaan.

Projecten uit het verleden

 

2019


In 2019 zijn er in totaal 6 projecten met veel succes gezamenlijk gerealiseerd:
  1. Installatie van een waterreservoir bij het Doveninstituut in Maramvya - zie fotoreportage
  2. Installatie van een 2e brailleprinter bij het Blindeninstituut Kanura, Gihanga - zie fotoreportage
  3. Algemeen onderwijs: schoolgeld, kost en inwoning, gezinsopvang - zie fotoreportage
  4. Installatie van een 2e brailleprinter met gebruikerstraining in Gitega - zie fotoreportage
  5. Verlichting via zonne-energie in een gezondheidscentrum in Busoro in Oost-Burundi - zie fotoreportage
  6. Beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor doven, verzameld in Nederland - zie fotoreportage

2018


Onderwijs

In 2018 zijn er in totaal 5 projecten met veel succes gezamenlijk gerealiseerd:

1. Verlichting via zonne-energie bij het Doveninstituut in Kamenge, Bujumbura - zie fotoreportage
2. Bouw van een waterreservoir van 5.000 ltr bij het Blindeninstituut Kanura, Gihanga - zie fotoreportage
3. Onderwijs: schoolgeld, kost en inwoning, gezinsopvang en hulp aan gehandicapten - zie fotoreportage
4. Installatie van een brailleprinter (embosser) met gebruikerstraining en reparaties - zie fotoreportage
5. Verlichting via zonne-energie bij een scholengemeenschap in Busoro in oost Burundi  - zie fotoreportage 
5.1 Voor de Kerstviering werd een warme maaltijd verzorgd in het weeshuis van Busoro - zie de video
5.2 De gebedsruimte werd voorzien van een geluidsinstallatie - zie  fotoreportage


Gezondheidszorg

Naast steun aan een weeshuis in Busoro zijn er in 2018 medische hulpmiddelen verstrekt aan het gezondheidscentrum aldaar. Zie fotoreportage

2016 / 2017


Onderwijs


Kleinschalige varkenshouderij

Wij beogen elk jaar een project te financieren welke inkomsten genereren die werk en inkomen biedt aan de bevolking in de nabije omgeving van een dergelijk project.
Klik hier voor fotoreportages

2014 / 2015


Rijstproject Imbo vallei

Dit project, gestart in 2014, is in september 2015 succesvol afgerond.


Klik hier voor een fotoreportage over de opstart
Klik hier voor een fotoreportage over de oogst
Klik hier voor een fotoreportage over de verwerking van de oogst
Klik hier voor een fotoreportage over ontvangst van irrigatie machines en dekkleden

2012


Terrein


In augustus 2012 is in Maramvya een terrein aangekocht voor nieuwbouw van het weeshuis.


Het terrein
Het terrein, met een grootte van 120 x 30 meter is gelegen in een gebied waar een nieuwe wijk wordt gerealiseerd. De complexiteit van administratieve procedures heeft er toe geleid dat de voortgang van een beoogd project momenteel stil ligt.


Klik hier voor een fotopresentatie van het terrein (pdf)Internetcafé


Het internetcafé is het tweede project van onze Stichting. Het bevindt zich in de wijk Jabe vlak bij de markt. Hier leren de bewoners van het weeshuis (gratis) en andere betalende bezoekers onder begeleiding van l’association Etoile de David het gebruik van computers, te surfen op internet en om te gaan met programma's als Word en Excel.

Ook kunnen bezoekers gebruik maken van diensten zoals het scannen of kopieren van documenten en worden er accessoires zoals USB sticks verkocht. 


Het project is in mei 2012 tot stand gekomen in samenwerking met Stichting de Wilde Ganzen en is gefinancierd door bijdragen van verschillende donateurs. Met de opbrengsten van de betalende gebruikers kunnen de huidige kosten worden betaald. De verwachting is dat extra inkomsten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra maaltijden voor het weeshuis.

Bekijk hier een aantal foto's in een presentatie (pdf)

2011


Zeepmakerij

Dit is het eerste project dat we konden realiseren. Wij zijn gestart in februari 2011 en in mei 2011 kon de zeepmakerij in gebruik worden genomen. Het bevindt zich in de wijk Cibitoke van Bujumbura. Het project is volledig gefinancierd door een Nederlandse stichting. De zeepmakerij biedt werk aan bewoners van het weeshuis en leden van Stichting Etoile de David. Met een lokaal vervaardigde elektrisch aangedreven pers wordt olie uit palmpitten gehaald. Samen met andere grondstoffen worden hier zeepblokken van gemaakt. De zeep wordt gebruikt door de lokale plattelandsbevolking, die beperkte financiële middelen heeft.

Het project kent op dit moment problemen, doordat de verkopen achter blijven bij de verwachtingen en de prijs van palmnoten inmiddels is verdubbeld sinds de start van het project. Bij het oplossen van deze tegenslagen doen wij veel ervaring op, die bij volgende projecten goed van pas zal komen.


Bekijk hier een presentatie van de zeepmakerij (pdf)