projecten

De projecten van onze stichting


Onze projecten worden opgezet vanuit drie hoofddoelstellingen:
  1. Aan jonge, ouderloze kinderen de mogelijkheid tot arbeid te bieden. Hierdoor kunnen ze later makkelijker herintreden in de maatschappij en een onafhankelijk leven leiden.
  2. Het genereren van inkomsten voor de bekostiging van de dagelijkse behoeften van het kindertehuis, zoals eten, drinken en kleding.
  3. Ondersteuning bieden aan kwetsbare vrouwen en alleenstaande moeders zodat hun kinderen naar school kunnen gaan.

Onderwijs

Onze onderwijsprogramma’s bestaan sinds 2009, jaar van de oprichting van Stichting De Morgenster, en omvat verschillende doelgroepen.

In 2018 zijn er in totaal 5 projecten met veel succes gezamenlijk gerealiseerd:

1. Verlichting via zonne-energie bij het Doveninstituut in Kamenge, Bujumbura - zie fotoreportage
2. Bouw van een waterreservoir van 5.000 ltr bij het Blindeninstituut Kanura, Gihanga - zie fotoreportage
3. Onderwijs: schoolgeld, kost en inwoning, gezinsopvang en hulp aan gehandicapten - zie fotoreportage
4. Installatie van een brailleprinter (embosser) met gebruikerstraining en reparaties - zie fotoreportage
5. Verlichting via zonne-energie bij een scholengemeenschap in Busoro in oost Burundi  - zie fotoreportage 
5.1 Voor de Kerstviering werd een warme maaltijd verzorgd in het weeshuis van Busoro - zie de video
5.2 De gebedsruimte werd voorzien van een geluidsinstallatie - zie  fotoreportage

Onderwijssteun in voorgaande jaren:

Gezondheidszorg

Naast steun aan een weeshuis in Busoro zijn er in 2018 medische hulpmiddelen verstrekt aan het gezondheidscentrum aldaar. Zie fotoreportage

Kleinschalige varkenshouderij

Wij beogen elk jaar een project te financieren welke inkomsten genereren die werk en inkomen biedt aan de bevolking in de nabije omgeving van een dergelijk project.
Klik hier voor fotoreportages

Rijstproject Imbo vallei

Dit project, gestart in 2014, is in september 2015 succesvol afgerond.

Klik hier voor een fotoreportage over de opstart
Klik hier voor een fotoreportage over de oogst
Klik hier voor een fotoreportage over de verwerking van de oogst
Klik hier voor een fotoreportage over ontvangst van irrigatie machines en dekkleden

Terrein


In augustus 2012 is in Maramvya een terrein aangekocht voor nieuwbouw van het weeshuis.

Het terrein
Het terrein, met een grootte van 120 x 30 meter is gelegen in een gebied waar een nieuwe wijk wordt gerealiseerd. De complexiteit van administratieve procedures heeft er toe geleid dat de voortgang van een beoogd project momenteel stil ligt.

Klik hier voor een fotopresentatie van het terrein (pdf)

Internetcafé


Het internetcafé is het tweede project van onze Stichting. Het bevindt zich in de wijk Jabe vlak bij de markt. Hier leren de bewoners van het weeshuis (gratis) en andere betalende bezoekers onder begeleiding van l’association Etoile de David het gebruik van computers, te surfen op internet en om te gaan met programma's als Word en Excel.

Ook kunnen bezoekers gebruik maken van diensten zoals het scannen of kopieren van documenten en worden er accessoires zoals USB sticks verkocht. 


Het project is in mei 2012 tot stand gekomen in samenwerking met Stichting de Wilde Ganzen en is gefinancierd door bijdragen van verschillende donateurs. Met de opbrengsten van de betalende gebruikers kunnen de huidige kosten worden betaald. De verwachting is dat extra inkomsten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra maaltijden voor het weeshuis.

Bekijk hier een aantal foto's in een presentatie (pdf)

Zeepmakerij

Dit is het eerste project dat we konden realiseren. Wij zijn gestart in februari 2011 en in mei 2011 kon de zeepmakerij in gebruik worden genomen. Het bevindt zich in de wijk Cibitoke van Bujumbura. Het project is volledig gefinancierd door een Nederlandse stichting. De zeepmakerij biedt werk aan bewoners van het weeshuis en leden van Stichting Etoile de David. Met een lokaal vervaardigde elektrisch aangedreven pers wordt olie uit palmpitten gehaald. Samen met andere grondstoffen worden hier zeepblokken van gemaakt. De zeep wordt gebruikt door de lokale plattelandsbevolking, die beperkte financiële middelen heeft.
Het project kent op dit moment problemen, doordat de verkopen achter blijven bij de verwachtingen en de prijs van palmnoten inmiddels is verdubbeld sinds de start van het project. Bij het oplossen van deze tegenslagen doen wij veel ervaring op, die bij volgende projecten goed van pas zal komen.

Bekijk hier een presentatie van de zeepmakerij (pdf)