Over Stichting De Morgenster

Organisatie in Nederland


Een organisatie kan niet functioneren zonder gemotiveerde medewerkers; tot dusverre werkt De Morgenster nog uitsluitend met vrijwilligers.

De organisatie wordt gevormd door het bestuurlijk comité, meewerkende vrijwilligers en ambassadeurs. Het bestuurlijk comité bestaat uit vijf personen, waarvan drie met beslissingsbevoegdheid en twee adviseurs. 

Het vele werk wordt gedaan door vrijwilligers, zoals het organiseren van evenementen, bijhouden van de website, vertalen (Frans - Nederlands en vice versa) en algehele coördinatie en financiën. De stichting kent verspreid over de wereld enkele ambassadeurs die internationaal de naamsbekendheid van de stichting helpen te vergroten.

Bestuurssamenstelling


Het huidige bestuur
Mevr. Béatrice Aartman-Rurakubagura (voorzitter, administratie)
Dhr. Clemens Aartman (financiën, projecttoezicht)
Mevr. Teunie de Jonge-Schoonderwoerd (redactie en adviseur)

Beloningsbeleid
Bestuur en medewerkers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Statuten


Hieronder kunt u de statuten downloaden (pdf)

De statuten opgesteld november 2013

Informatie-eisen van de Belastingdienst in het kader van ANBI op de internetsite

Alle relevante gegevens treft u bovenstaand in de rubriek 'Organisatie' en verder onder de rubrieken 'Doel en Beleid' en 'Jaarverslagen'.