Wat is er gebeurd in 2019

Onderwijsprogramma’s in Burundi

Gaarne informeren wij u over de projecten die we in de loop van 2019 hebben gerealiseerd.
 

Algemeen

Enkele schoolverlaters hebben ze nu een vaste baan, zoals verpleegkundige, elektronicus etc...

Blindeninstituten

Na het succes van de installatie van de eerste brailleprinter in Gitega in 2018 hebben we dit jaar opnieuw een brailleprinter met PC en software, geïnstalleerd in de scholengemeenschap Lycée de Notre Dame de la Sagesse in Gitega. Daarnaast hebben we nog een keer bestaande apparaten  kunnen repareren.
Gezien de omvang van deze school c.q. het aantal studenten zal er ongetwijfeld meer materiaal nodig zijn. De leiding van de school en internaat  en de leerkrachten zijn heel enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.
 

Voor het blindeninstituut Kanura, in Gihanga hebben we ook een tweede braille printer geconfigureerd en de benodigde software geïnstalleerd. Deze printer werd verkregen uit een donatie van een Belgische weldoener.
Bij beide instituten verzorgen we het juiste papier voor braille.
We hebben dit jaar 15 leerlingen gesteund met school- en internaatkosten.
 

Doveninstituut

We hebben dit jaar 12 leerlingen gesteund. De hulpvraag voor doven blijft nog steeds groot.
 

Onderwijs Algemeen  kinderen in nood Busoro

Busoro ligt in een ruraal gebied waar veel armoede heerst. Weinig kinderen gaan naar school; onderwijs volgen is heel moeilijk. We hebben dit jaar 15 studenten gesteund; deze zijn veelbelovend en hebben mooie cijferlijsten op school.Hiermee hopen we anderen te stimuleren om door te zetten want er zijn er nog teveel die de studie té vroeg verlaten.
 

Onderwijs Algemeen Wees-en Straatjongeren.

Sinds 2009 hebben we deze kinderen gesteund, sommige zijn al zelfstandig en de anderen volgen een HBO/universiteit opleiding.
 

Programma gezondheidszorg

Gezondheidscentrum Busoro

Busoro ligt ver in het binnenland; in een afgelegen, ruraal gebied en  heeft géén openbare elektriciteitsvoorziening; dat geldt dus ook voor het gezondheidscentrum.
In samenwerking met onze partner ISAL Burundi hebben wij  hier de verlichting geïnstalleerd met  energie opgewekt door fotovoltaïsche zonnepanelen en opgeslagen in accu’s.
Ook hebben wij een koelkast aangeschaft voor dit kliniek waar de medicijnen bewaard worden.
De kliniek behandelt rond 15.000 personen per jaar; met een capaciteit van 25 bedden zijn er 500 overnachtingen geweest in 2019
 

Encadrement  Des Jeunes De Busoro ( E.J.B).

De kapelaan van de Katholieke kerk in Busoro is een jongere, dynamische,  man die zeer begaan is met de begeleiding van jongeren in werkkampen en catechisatie.
 

Tijdens de Kerstvakantie in december 2019 hebben ruim 200 jongeren deelgenomen aan een driedaagse bijeenkomst; verblijf en de maaltijden werden volledig verzorgd door de parochie.
 

Enkele muzikale talenten hebben het keyboard bespeeld dat we in 2019 hebben geschonken.
Parochie en school besteden stimuleren intelligente jongeren om extra aandacht te besteden aan de avondcursussen ; zo worden zij voorbereid om in de toekomst een rol te kunnen spelen in de regionale ontwikkeling ten gunste van Busoro.
 

Voor nadere, gedetailleerde informatie, verwijzen we naar toelichting 2018 in de rubriek Jaarverslag en de rubriek Projecten

Tot slot: vooruitlopend op de nieuwsbrief 2020: mogelijk mede gezien de hogere temperaturen (25-35 graden) heeft Covid-19 tot dusver weinig problemen gegeven in Burundi. De directies van de internaten voor zowel doven als blinden, hebben wel besloten om de leerlingen niet naar huis te laten gaan in de Paasvakantie. Er zijn alternatieve bezigheden/ontspanning verzorgd; wij hebben bijgedragen in de extra kosten van opvang voor de jongeren gedurende deze periode.

Nieuwsbrieven voorgaande jarenDownload hier de nieuwsbrief van 2018 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2017 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2016 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2015 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2014 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2013 (pdf)