Wat is er gebeurd in 2017

Onderwijsprogramma’s in Burundi


Algemeen

MBO’rs die hun diploma hebben bepaald in ICT ontvingen een laptop om daarmee te gaan werken of verder te studeren.

Blindeninstituut

Dank zij de hulp van donoren werd een braille printer aangeschaft die samen met Clemens Aartman , een van onze bestuursleden, werd geïnstalleerd en in gebruik genomen in de school voor Blinden in Gihanga, in de provincie Bubanza in het noordwesten van Burundi.
Door de efficiënte reproductie van braille teksten kunnen de leerlingen nu deelnemen aan het jaarlijkse landelijke examen (Concours Nationale), met voor het eerst een goed resultaat.
De leiding van de school en internaat waren heel enthousiast.

Een muzikaal optreden van het koor van de blinde jongeren mét begeleiding van een band vormde een beloning waar je stil van werd. Je treft er veel talent!

De voorzitter van onze lokale partner ISAL Burundi heeft, in overleg met de vrouwelijke begeleidsters van het Blinden internaat, gezorgd voor adequate, hygiënische, producten voor de jonge meisjes.

Doveninstituut

Dit jaar twee keer bezocht en gesproken over  de noodzaak van een waterreservoir van voldoende capaciteit voor de nieuw te bouwen toiletblokken en wasruimte; dankzij een trouwe sponsor hebben we de constructie van een 5000 liter reservoir kunnen aanvangen.

Inkomsten genererende projecten

Onze interventie in het rijstproject is afgerond en overgedragen aan de begunstigden.

Kleinschalige varkenshouderij: wij hebben twee projecten ondersteund met wisselend resultaat.

Veldbezoeken

Gebruik makend van de, door een bestuurslid voor eigen rekening geplande, reizen naar Burundi, verwachten wij enkele malen per jaar ter plekke de huidige en nieuwe projecten te kunnen evalueren en op te volgen.

Continuïteit

Stichting De Morgenster, continueert haar programma’s in lijn met haar primaire doelstellingen; daar waar onze lokale partners zich volledig inzetten. De noden nemen alsmaar toe; voor een goede aanpak is het werken met serieuze partners essentieel; in deze kunnen in deze met tevredenheid terugblikken op de achterliggende periode.
Samen projecten concipiëren en uitvoeren biedt kansen om onze jongelui waar mogelijk te integreren; zij hebben dan werk en zullen niet meer afhankelijk zijn van anderen; onze missie is daarmee geslaagd.

Om bovenstaand te kunnen realiseren hebben wij uw ondersteuning nodig
Ondersteuning van mensen in Burundi, ook in onzekere tijden, is het motto waar wij ons voor inzetten.
Er zijn niet genoeg woorden om onze onuitputtelijke dank uit te spreken; dank aan donoren, weldoeners en sponsors voor hun bijdragen tot het welslagen van ons werk; wij hopen in de toekomst ook op u te mogen rekenen.

Nogmaals veel dank voor uw liefdevolle steun en Gods zegen

Nieuwsbrieven voorgaande jarenDownload hier de nieuwsbrief van 2016 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2015 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2014 (pdf)


Download hier de nieuwsbrief van 2013 (pdf)