het programma "gezinshuis"

Een dak boven je hoofd en gezinsleven


Sinds 2009 ondersteunt Stichting De Morgenster in Burundi een gezinshuis. Hier vinden onder andere kinderen die te vondeling zijn gelegd een dak boven hun hoofd en een normaal gezinsleven.

Over het gezinshuis


In 2001 besloten 4 vrouwen om behoeftige mensen te gaan helpen. In 2006, met inmiddels 7 vrouwen, werd in Bujumbura een weeshuis opgericht. Bujumbura is de hoofdstad van Burundi. In Burundi, dat sinds 1993 jarenlang in een burgeroorlog verwikkeld was, zijn het vooral de kinderen die de dupe zijn van de situatie: ze verliezen hun ouders, hun huis of raken zelf gewond. Ook door de ziekte Aids raken veel kinderen hun ouders kwijt. Reden genoeg voor de 7 vrouwen om hulp te bieden, door deze kinderen onderdak te geven  in een weeshuis (tegenwoordig "gezinshuis" genoemd). Aanvankelijk huurden ze met hun eigen geld een huis.

Het opstarten van het weeshuis was niet eenvoudig: in het eerste jaar sliepen de kinderen op de grond, zonder bed of matras. Een groep Burundesen uit Canada, die het weeshuis bezocht, vond deze situatie zo droevig, dat ze geld inzamelden voor bedden en matrassen. In 2007 woonden er 25 kinderen in het weeshuis. Sommige waren letterlijk gevonden op straat, direct na de geboorte achtergelaten door hun moeder (meestal verkracht). Andere kinderen zwierven uitgeput op straat omdat hun ouders overleden waren.

Een aantal kinderen heeft inmiddels de schoolopleiding afgemaakt en werk - en daarmee een toekomst - gevonden. Anderen hebben het gezin van herkomst teruggevonden en zijn weer opgenomen in hun familie. En sommigen hebben zich helaas niet kunnen aanpassen aan de de huisregels en zijn weer terug de straat op gegaan.  In 2012 wonen er 18 kinderen in het weeshuis: 12 kinderen jonger dan 15 jaar en 6 kinderen tussen de 16 en 22 jaar.

Inmiddels is er een nieuw gezinshuis in gebruik genomen in de wijk Jabé.

Vrijwilligers
De kinderen worden in het gezinshuis verzorgd door Burundese vrijwilligers, die daarvoor in ruil kost en inwoning genieten. Met donaties van weldoeners o.a  uit Burundi, Canada en Nederland worden de huur, het schoolgeld en de kosten van levensonderhoud voor de kinderen betaald.

Doel van het gezinshuis
Weeskinderen opvangen, zorgen voor eerste levensbehoeften en zorgen voor een opleiding, zodat de kinderen later zelfstandig kunnen worden.

Om de hulpverlening aan het gezinshuis in Burundi vanuit Nederland beter te kunnen structureren, gaan alle activiteiten via Stichting De Morgenster in Nederland.

Geef voor het gezinshuis!
Uw gift redt het leven van deze kwetsbare kinderen en draagt bij aan hun verdere ontwikkeling.

U kunt:
  • een kind adopteren op afstand door maandelijks een bedrag over te maken
  • eenmalig of periodiek geld doneren
  • lid worden: bijdragen aan het goed functioneren van het gezinshuis en de dagelijkse gang van zaken door maandelijks geld over te maken.


Ga voor meer informatie over doneren naar "hoe kunt u ons helpen"