Doelstellingen en beleid

Doelstellingen

Zoals in onze statuten opgenomen, heeft Stichting de Morgenster de volgende doelstellingen:

Het inzamelen van gelden ter ondersteuning (op basis van een partnerovereenkomst) van ontwikkelingsprojecten in Burundi, Afrika.
Het gaat hier met name om projecten op het gebied van opvang voor weeskinderen; opzetten van scholing; onderwijs van kinderen met stoornissen of een handicap; ondersteuning van behoeftigen, zoals ouderen, alleenstaanden of zieken; ondersteuning van gezondheidsprojecten; bevorderen van humanitaire projecten; ontwikkeling van sport en cultuur voor weeskinderen of straatkinderen.

De stichting werkt hierbij zowel op nationaal als op internationaal niveau. Projecten worden op basis van een partnerovereenkomst met de lokale organisaties door De Morgenster ondersteund.

Beleidsplan


2020 t/m 2025
Voor de periode van 2020 t/m 2025 zijn de voorgenomen activiteiten opgenomen in ons beleidsplan. U kunt deze hier bekijken (pdf)

2014 t/m 2019
Het beleidsplan van de periode 2014 t/m 2019 kunt u hier bekijken (pdf)