Actueel

Plannen voor 2020

Naast het continueren van de bestaande programma’s:
  1. Onderwijs projecten en met name speciale scholing van blinden en doven.
    Ook wordt braille printers etc. beschikbaar gezocht voor een derde school in Gitega.
  2. Onderwijs jeugd van Busoro-Cankuzo; lokale voorbereiding waaruit wordt geselecteerd om in Bujumbura een beroepsopleiding te volgen.
  3. Weeshuis Busoro te ondersteunen (onderwijs en activiteiten).
  4. Medisch materiaal voor een gezondheidscentrum geleid door Missiezusters in Busoro.
  5. Gezinsopvang voor weeskinderen.
  6. Ondersteuning van jongeren om aan hun toekomst bouwen en zelfstandig te worden, door bemiddeling bij het zoeken naar een baan.

Dank U


Ondersteuning van mensen in Burundi, ook in onzekere tijden, is het motto waar wij ons voor inzetten.
Er zijn niet genoeg woorden om onze onuitputtelijke dank uit te spreken; dank aan donoren, weldoeners en sponsors voor hun bijdragen tot het welslagen van ons werk; wij hopen in de toekomst ook op u te mogen rekenen.

Nogmaals veel dank voor uw liefdevolle steun

Gods zegen

Wij kunnen nog hulp gebruiken!


Voor het functioneren van de stichting en om zoveel mogelijk donaties van sponsors of donateurs te verkrijgen kunnen wij niet zonder de hulp van vrijwilligers! Onlangs is onze groep vrijwilligers versterkt met een vertaler Frans - Nederlands en een webmaster.