U kunt ons helpen!

Met uw hulp kunnen wij:


 • opvang van weeskinderen steunen, structureren, en de kinderen tot zelfstandigheid opleiden
 • ondersteuning geven aan behoeftige weduwen
 • ouderen en kwetsbare personen met name personen met HIV
 • een school/internaat oprichten voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals doven, blinden en kinderen met spraakproblemen, psychische stoornissen en contact stoornissen
 • onderwijs geven aan ouders waarvan de kinderen gehandicapt zijn
 • gezondsheidscentra en jeugdopvangcentra opzetten
 • kleine ontwikkelingsprogramma’s opzetten
 • vrouwen reïntegreren die uit de gemeenschap verstoten zijn, zoals tienermoeders, gescheiden vrouwen, sexueel misbruikte vrouwen, mishandelde vrouwen enz.
 • ontwikkelen en aanmoedigen van sport en cultuur ten behoeve van/gericht op de psycho sociale ontwikkeling van weeskinderen en straatkinderen
 • nationale en internationale (zowel kerkelijke als niet-kerkelijke) contacten tot stand brengen.

Aanmelden voor hulp of donatie per e-mail


Wilt u helpen of doneren? Neem dan contact met ons op via info@stichtingdemorgenster.nl Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens. En geef aan of u:

 • Periodiek of eenmalig een bedrag over wil maken (alle giften zijn welkom)
 • Een kind wil adopteren op afstand
 • Mee wil helpen als vrijwilliger bij evenementen
 • Mee wil werken als vrijwilliger aan onze programma’s met uw kennis en expertise
 • Een donatie wil doen (maandelijks, jaarlijks of anders)

Stichting De Morgenster

ABN AMRO
rekeningnummer NL82 ABNA 0543 9454 99