Voor een hoopvolle toekomst in Burundi, Afrika

Stichting De Morgenster werd op 1 juli 2009 opgericht in Noordwijk, Nederland door Béatrice Aartman-Rurakubagura. Béatrice is afkomstig uit Burundi en heeft daar ervaring opgedaan met het verlenen van hulp aan kwetsbare kinderen en vrouwen.

Stichting De Morgenster werkt samen met organisaties in Burundi aan geïdentificeerde projecten op basis van partner overeenkomsten.

Door de nauwe samenwerking met stichtingen in Burundi zet Stichting De Morgenster steeds meer programma’s en projecten op om de kwetsbare kinderen, vrouwen en ouderen in Burundi een hoopvolle toekomst te geven.

Met uw steun wordt dit mogelijk!

Wij kunnen nog hulp gebruiken!

Voor het functioneren van de stichting en om zoveel mogelijk donaties van sponsors of donateurs te verkrijgen kunnen wij niet zonder de hulp van vrijwilligers! Vanwege de verder professionalisering van onze Stichting zoeken wij met name naar de volgende personen:  Lees meer